The State of Talent Optimization 2020 Report

Scroll down for English

Годишното изследване за оптимизация на таланта за 2020 г. на The Predictive Index® (РІ) беше публикувано наскоро и съдържа важни данни за връзката между оптимизация на таланта и ефективността на компанията, въз основа на проучване с над 600 изпълнителни директори в 20 индустрии.

Независимо, че добре документираната и комуникирана бизнес стратегия е критична за успеха на бизнеса, стратегиите не се изпълняват сами, хората ги изпълняват. Лидерите могат да преодолеят предизвикателствата и да постигнат максимално представяне чрез създаване на стратегия за таланта, която е съгласувана с бизнес стратегията – това е същността на oптимизация на таланта.

Можете да свалите изследването безплатно от този линк: https://www.predictiveindex.com/content/reports/state-of-talent-optimization-report/ //

The 2020 State of Talent Optimization Report of The Predictive Index® (РІ) was released recently and contains valuable statistics about the relationship between talent optimization and company performance based on a survey of 600 executives across 20 industries.

While having an agreed-upon and well-documented business strategy is mission-critical, business strategies don’t execute themselves; people do. Senior leaders can overcome common challenges and maximize strategic performance by crafting an aligned talent strategy; this is the essence of Talent Optimization.

You can download the full report for free from this link: https://www.predictiveindex.com/content/reports/state-of-talent-optimization-report/