Talent Optimization at HR Industry 2020

Scroll down for English

Сърдечни благодарности на Job Tiger за прекрасната организация на HR Industry 2020. Благодарим и на всички колеги, които се включиха в нашата лекция и за големия интерес към платформата за Оптимизация на таланта на The Predictive Index® (РІ). Обогатяващ и зареждащ беше вчерашния ден, наситен с нови познанства и срещи със стари приятели!

Ако не сте успели да се включите в събитието, можете да получите безплатна демонстрация на платформата за Оптимизация на таланта на РІ, като заявите своя интерес на този линк: https://docs.google.com/forms/d/1H-25zb1QpVNs3ZEkKtnk5nPA0L2nqFbqSRvZF-AUtrM/edit.

Последвайте страниците на PRIMA Advice, за да научавате първи за новостите в  Оптимизация на таланта и бизнес коучинг (www.primadvice.com) и страницата ни посветена на бизнес семинарите с метода на LEGO® SERIOUS PLAY® (www.seriousplayinbusiness.com). //

We are very grateful to Job Tiger for the wonderful organization of HR Industry 2020. We are also grateful to all HR colleagues who attended our presentation and for the significant interest in Talent Fptimization platform of The Predictive Index® (PI). We had a most enriching and energizing day yesterday, with new acquaintances, and meetings with old friends!

If you could not attend the event, you can get a free demo of the PI Talent Optimization Platform by requesting it at the following link: https://docs.google.com/forms/d/1H-25zb1QpVNs3ZEkKtnk5nPA0L2nqFbqSRvZF-AUtrM/edit.

Follow PRIMA Advice pages for the latest news about Talent Optimization and Business Coaching (www.primadvice.com) and our LEGO® Serious Play® business seminars page (www.seriousplayinbusiness.com).